Ulasan

Adakah 'Esperer' Perlu Subjungtiva?

Adakah 'Esperer' Perlu Subjungtiva?

Kata kerja Perancis espérer bererti "berharap," dan espérer mungkin memerlukan subjungtif, bergantung kepada sama ada ia digunakan secara negatif, secara negatif atau secara interogatif. Jika anda menggunakannya espérer Secara tegasnya, ia tidak memerlukan subjungtif.

Contoh

J'espère qu'il viendra.
Saya harap dia datang.

(Nota: Bila espérer digunakan secara afirmatif, biasanya diikuti oleh tegang masa depan, bukannya tegang sekarang.)

Tetapi jika anda menggunakannya espérer secara negatif atau secara interogatif, kata kerja memerlukan subjungtif.

Contoh

Je n'espère pas qu'il vienne.
Saya tidak berharap dia akan datang.

(Nota: "Saya tidak berharap dia akan datang" tidak sama dengan "Saya berharap dia tidak datang." Yang kedua adalah penggunaan afirmatif istilah dan oleh itu tidak memerlukan subjunctive.)

Espères-tu qu'il vienne?
Adakah anda berharap dia akan datang?