Menarik

Sosiologi Pendidikan

Sosiologi Pendidikan

Sosiologi pendidikan adalah subfield yang pelbagai dan bersemangat yang memaparkan teori dan penyelidikan yang memberi tumpuan kepada bagaimana pendidikan sebagai institusi sosial dipengaruhi oleh dan mempengaruhi institusi sosial lain dan struktur sosial secara keseluruhan, dan bagaimana pelbagai daya sosial membentuk dasar, amalan, dan hasil daripada persekolahan.

Walaupun pendidikan biasanya dilihat di kebanyakan masyarakat sebagai laluan kepada pembangunan peribadi, kejayaan, dan mobiliti sosial, dan sebagai landasan demokrasi, ahli sosiologi yang mempelajari pendidikan mengambil pandangan kritikal mengenai andaian-andaian ini untuk mengkaji bagaimana institusi itu sebenarnya beroperasi dalam masyarakat. Mereka menganggap apa fungsi pendidikan sosial yang lain, seperti misalnya sosialisasi ke dalam jantina dan peranan kelas, dan apa hasil sosial lain yang dapat dihasilkan oleh institusi pendidikan kontemporari, seperti menghasilkan semula kelas dan hierarki kaum, antara lain.

Pendekatan teoritis dalam Sosiologi Pendidikan

Ahli sosiologi Perancis Klasik Émile Durkheim adalah salah seorang ahli sosiologi pertama yang mempertimbangkan fungsi sosial pendidikan. Beliau percaya bahawa pendidikan moral diperlukan untuk wujud masyarakat kerana ia menyediakan asas bagi perpaduan sosial yang memegang masyarakat. Dengan menulis mengenai pendidikan dengan cara ini, Durkheim menubuhkan perspektif fungsional mengenai pendidikan. Perspektif ini memperjuangkan kerja sosialisasi yang berlaku di dalam institusi pendidikan, termasuk pengajaran budaya masyarakat, termasuk nilai moral, etika, politik, kepercayaan agama, kebiasaan, dan norma. Menurut pandangan ini, fungsi sosialisasi pendidikan juga berfungsi untuk menggalakkan kawalan sosial dan mengekang tingkah laku yang menyimpang.

Pendekatan interaksi simbolik untuk mengkaji pendidikan memberi tumpuan kepada interaksi semasa proses persekolahan dan hasil interaksi tersebut. Contohnya, interaksi antara pelajar dan guru, dan daya sosial yang membentuk interaksi seperti bangsa, kelas, dan jantina, mewujudkan jangkaan pada kedua-dua bahagian. Guru mengharapkan tingkah laku tertentu dari pelajar tertentu, dan jangkaan itu, apabila disampaikan kepada pelajar melalui interaksi, sebenarnya dapat menghasilkan tingkah laku yang sangat. Ini dipanggil "kesan harapan guru." Sebagai contoh, jika seorang guru putih menjangkakan seorang pelajar hitam melakukan di bawah purata pada ujian matematik apabila dibandingkan dengan pelajar putih, dari masa ke masa guru mungkin bertindak dengan cara yang menggalakkan pelajar hitam menjadi kurang baik.

Berdasarkan teori Marx mengenai hubungan antara pekerja dan kapitalisme, pendekatan teori konflik terhadap pendidikan meneliti cara institusi pendidikan dan hierarki tahap ijazah menyumbang kepada penghasilan hierarki dan ketidaksamaan dalam masyarakat. Pendekatan ini mengiktiraf bahawa persekolahan mencerminkan kelas, kaum, dan penentuan jantina, dan cenderung memperbanyaknya. Sebagai contoh, ahli sosiologi telah mendokumenkan dalam pelbagai tetapan bagaimana "menjejaki" pelajar berdasarkan kelas, kaum dan jantina dengan berkesan menyusun pelajar ke kelas buruh dan pengurus / usahawan, yang menghasilkan struktur kelas yang sudah ada dan bukannya menghasilkan mobiliti sosial.

Ahli sosiologi yang bekerja dari perspektif ini juga menegaskan bahawa institusi pendidikan dan kurikulum sekolah adalah produk dari pandangan dunia, kepercayaan, dan nilai majoriti, yang biasanya menghasilkan pengalaman pendidikan yang meminggirkan dan merugikan mereka yang berada dalam minoriti dari segi kaum, kelas, jantina , seksualiti, dan kemampuan, antara lain. Dengan beroperasi dengan cara ini, institusi pendidikan terlibat dalam kerja-kerja mereproduksi kuasa, penguasaan, penindasan, dan ketidaksamaan dalam masyarakat. Atas sebab ini, telah lama ada kempen di seluruh A.S. untuk memasukkan kursus kajian etnik di sekolah menengah dan sekolah menengah, untuk mengimbangi kurikulum yang lain berstruktur oleh pandangan dunia kolonialis yang putih. Malah, ahli sosiologi mendapati bahawa menyediakan kursus kajian etnik kepada pelajar warna yang berada di ambang kegagalan atau keluar sekolah tinggi dengan berkesan melibatkan diri dan menginspirasi mereka, meningkatkan purata titik gred keseluruhan mereka dan meningkatkan prestasi akademik mereka secara keseluruhan.

Pengajian Sosiologi Pendidikan yang ketara

  • Belajar Buruh, 1977, oleh Paul Willis. Satu kajian etnografi yang ditetapkan di England memberi tumpuan kepada pembiakan kelas pekerja dalam sistem sekolah.
  • Menyediakan untuk Kuasa: Sekolah Asrama Elite Amerika, 1987, oleh Cookson dan Persell. Kajian etnografi yang ditetapkan di sekolah berasrama elit di A.S. memberi tumpuan kepada penghasilan elit sosial dan ekonomi.
  • Wanita Tanpa Kelas: Gadis, Bangsa, dan Identiti, 2003, oleh Julie Bettie. Kajian etnografi tentang bagaimana jantina, bangsa, dan kelas berpotongan dalam pengalaman sekolah untuk meninggalkan beberapa tanpa modal budaya yang diperlukan untuk mobiliti sosial dalam masyarakat.
  • Profail Akademik: Latin, Asia Amerika, dan Jurang Pencapaian, 2013, oleh Gilda Ochoa. Kajian etnografis di sekolah tinggi California tentang bagaimana kaum, kelas, dan jantina bersilang untuk menghasilkan "jurang pencapaian" antara Latin dan Asia Amerika.