Nasihat

Amalan Kata Pengantar: In, Into, On, and At

Amalan Kata Pengantar: In, Into, On, and At

Lengkapkan setiap kalimat berikut dengan preposisi yang sesuai: dalam, ke, pada, atau pada. Apabila anda selesai, bandingkan jawapan anda dengan jawapan di bawah.

Tugasan

 1. Slocum melangkah (dalam, ke, pada, atau pada) lif dan menekan butang untuk tingkat kelima.
 2. Seperti Slocum berdiri dengan senyap (dalam, ke, pada, atau pada) lif, wanita di sebelahnya mula bernyanyi.
 3. Wanita itu memakai mahkota kertas (dalam, ke, pada, atau pada) kepalanya.
 4. Slocum dijadualkan untuk temujanji di klinik (dalam, ke, pada, atau pada) tingkat kelima.
 5. Beliau adalah kerana perlantikannya (dalam, ke, pada, atau pada) lima minit.
 6. Slocum melihat penternak yang mati (dalam, ke, pada, atau pada) lantai berminyak lif.
 7. Slocum memandang (dalam, ke, pada, atau pada) roach selama beberapa saat dan kemudian menutup matanya.
 8. Dia tergelincir (dalam, ke, pada, atau pada) dunia fantasi yang biasa.
 9. Di dunia ini, lumba-lumba berenang (dalam, ke, pada, atau pada) bulatan di sekelilingnya.
 10. Apabila pintu dibuka (dalam, ke, pada, atau pada) tingkat kelima, lif itu kosong.

Jawapan

Baca terus untuk mencari jawapan (berani) untuk latihan di atas.

 1. Slocum melangkahke dalam lif dan menekan butang untuk tingkat kelima.
 2. Seperti Slocum berdiri diam-diamdalam lif, wanita di sebelahnya mula bernyanyi.
 3. Wanita itu memakai mahkota kertaspada kepalanya.
 4. Slocum dijadualkan untuk temujanji di klinik itupada tingkat kelima.
 5. Dia terpaksa melantiknyadalam lima minit.
 6. Slocum melihat keledai mati yang besarpada lantai berminyak di lif.
 7. Slocum memandangpada roach selama beberapa saat dan kemudian menutup matanya.
 8. Dia tergelincirke dalam dunia fantasi yang biasa.
 9. Di dunia itu, lumba-lumba berenangdalam bulatan di sekelilingnya.
 10. Apabila pintu dibukapada tingkat kelima, lifnya kosong.